LAMAN RASMI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA

HUBUNGI KAMI

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA

Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka, Aras 4-11 Menara MITC, Kompleks MITC, Jalan Konvensyen, Hang Tuah Jaya,  75450 Ayer Keroh Melaka
Tel. ONCC: +606 333 3333
No Tel : +606 232 4455
Fax: +606 232 4434Email: info@pknm.gov.my

LOKASI