LAMAN RASMI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

BILPiagam Pelanggan Sehingga Disember 2020Catatan Peratusan
1.Memproses permohonan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh terimaan arahan Pengurusan bagi setiap permohonan untuk membeli, menyewa dan menyewapajak tapak dan premis perindustrian.(8/10)80%
2.i) Memproses dan membuat keputusan bagi penyewaan tapak dan premis dalam tempoh 14 hari bekerja bagi setiap permohonan penyewaan hartanah.

ii) Menguruskan dokumen perjanjian jualbeli, sewabeli dan sewa bagi perindustrian tidak termasuk perjanjian penswastaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bayaran 10% dijelaskan.

(4/9)(5/5)
44.44%100%
3.Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran seperti berikut :-

a) Lembaga Tender PKNM
– 45 hari dari tarikh tender ditutup

b) Lembaga Tender Kerajaan Negeri/ lain-lain
– 90 hari dari tarikh tender ditutup

c) Sebutharga
–14 hari dari tarikh sebutharga ditutup
--

(27/27)


100%
4.Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil-bil dan sijil penilaian diterima oleh Unit Kewangan PKNM1339100%