LAMAN RASMI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA

Direktori Pengurusan

BILNAMANAMA JAWATANNO TELEFONEMAIL
1.YBhg. Datuk Haji Azmi bin Haji Hussain
Ketua Pegawai Eksekutif
06-2324545
ceo@pknm.gov.my
2.Tuan Haji Abdul Bahar bin Haji Bahari
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pembangunan)

06-2324206
abdulbahar@pknm.gov.my
3.Datuk Lim Chow Beng
Pengarah (Pembangunan)
06-2324206
limmelaka@pknm.gov.my
4.Tuan Haji Azmi bin A. Rahman
Pengarah (Pengurusan)
06-2322409
azmi_pw@pknm.gov.my
5.Encik Hairulzamani bin Othman
Pengurus Kanan Perindustrian dan Keusahawanan
06-2326819
hairulzamani@pknm.gov.my
6.Encik Mohd Nazimuddin bin Mohamad
Pengurus Kanan Operasi Teknikal
06-2324431
nazimuddin@pknm.gov.my
7.Puan Nurul Intan Zaihas binti Zainal
Pengurus Kanan Bisnes Dan Penswastaan
06-2324203
intan@pknm.gov.my
8.Puan Noraini binti Md. Basir @ Basir
Pengurus Kanan Kewangan
06-2324212
noraini@pknm.gov.my
9.Puan Nor Atikah binti Ahmad
Pengurus Kanan Pengurusan Korporat
06-2324209
atikah_pknm@yahoo.com
10.Puan Siti Salwah binti Salleh
Pengurus Kanan Khidmat Pengurusan
06-2322321
sitisalwah@pknm.gov,my
11.Puan Norasidah Binti Yahya
Pengurus Kanan Hartanah
06-2324208
norasidah@pknm.gov.my
12.En Mohamad Hafiz bin Mat ShahKetua Juruaudit Dalam 06-2326406hafizmatshah@pknm.gov.my
13.En Muhamad Syahidzuddin bin YahyaPegawai Perundangan06-2326407syahidzuddin@pknm.gov.my