LAMAN RASMI PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA

PERINDUSTRIAN

permohonan Surat Tiada Halangan Lesen Pengilang

Selaras dengan Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975 (AKTA 156), syarikat yang menjalankan aktiviti perkilangan disyaratkan untuk mendapatkan lesen pengilang daripada pihak Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Ia tertakluk kepada syarikat yang mempunyai pegangan saham RM2.5 juta dan ke atas atau bilangan pekerja sepenuh masa melebihi 75 orang, sama ada pekerja asing atau pun tempatan. Sebelum pihak MITI mengeluarkan lesen pengilangan pihak syarikat perlu mengemukakan beberapa dokumen seperti Surat Tiada Halangan daripada Kerajaan Negeri, profil syarikat  dan Artikel syarikat dan Kelulusan Bertulis oleh Jabatan Alam Sekitar. Di negeri Melaka, Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka bertanggungjawab untuk mengeluarkan Surat Tiada Halangan tersebut.

Sehubungan dengan ini pihak tuan bolehlah menghantar permohonan Surat Tiada Halangan tersebut ke alamat seperti berikut:-

Ketua Pegawai Eksekutif

Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka Aras 4-11,

Bahagian Perindustrian & Keusahawanan, Menara MITC,

Jalan Konvensyen Kompleks MITC

75450 Ayer Keroh, Melaka.

Borang permohonan beserta senarai semak sila klik di sini.

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Bahagian Invest Melaka di talian 06 232 6831/6827.

Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan Industri

Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka bertindak sebagai urusetia bagi Kelulusan Pelan Bangunan Perindustrian. Jawatankuasa ini bertujuan mempercepatkan proses kelulusan pelan bangunan industri seperti kilang, gudang dan bengkel.

  • Mesyuarat   –          Sekali dalam tempoh sebulan
  • Kelulusan    –          Sebulan selepas mesyuarat (jika semua keperluan teknikal dipatuhi)

Sebarang permohonan boleh dikemukakan ke alamat berikut:

Bahagian Perindustrian & Keusahawanan

Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka

Aras 6, Menara MITC

Jalan Konvensyen Kompleks MITC

75450 Ayer Keroh, Melaka

Semua senarai semak dan borang dari jabatan-jabatan teknikal yang lain boleh dimuat turun dibawah:

Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi sekretariat mesyuarat di talian 06 232 6831/6827.