• Memastikan Perancangan dan Reka Bentuk Pelan Susunatur, Pelan Tapak, Pelan Bangunan, Pelan Lanskap dan Pelan Rekabentuk Dalaman selaras dengan keperluan klien dan PBT.
  • Memastikan Kerja-kerja Senibina di tapak bina mengikut rekabentuk dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  • Memastikan projek=projek sebagai Perunding Pengurusan Projek (PMC) dipantau dari peringkat perancangan sehingga tamat kontrak.
  • Memastikan permohonan mendapatkan sokongan dan kelulusan CCC dari PBT dan Perunding diperolehi, merekod dan menyimpan sijil CCC bangunan telah siap bina.
  • Memastikan Kecacatan Kemasan Bangunan, Kerja Lanskap dan Kerja Rekabentuk Dalaman dibaiki oleh Kontraktor dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan.
  • Memastikan semua Pelan yang digunakan di tapak bina didaftar sebagai Pelan Terkawal.
PAUTAN KERAJAAN
TOP