1. Menyediakan pelan reka bentuk seni bina.
 2. Pengurusan Kelulusan Pelan Bangunan.
 3. Pengurusan kelulusan nama taman dan jalan serta penyerahan.
 4. Penyediaan dokumen untuk tender dan sebutharga.
 5. Penyeliaan kerja skop seni bina:
  • Semasa pembinaan
  • Penyerahan projek
  • Dalam tempoh tanggungan kecacatan.
 6. Pengurusan kelulusan CCC.
 7. Pengurusan Dokumen Pelan Terkawal.
 8. Pengurusan perunding Arkitek berdaftar.
  • Pelantikan perunding
  • Penilaian bayaran
  • Penilaian prestasi tahunan perunding
 1. Menyediakan pelan reka bentuk landskap
 2. Pengurusan Kelulusan Pelan Landskap.
 3. Penyediaan dokumen Pelan Landskap untuk tender dan sebutharga.
 4. Penyeliaan kerja Landskap:
  • Semasa pembinaan
  • Penyerahan projek
  • Dalam tempoh tanggungan kecacatan.
 5. Pengurusan penyerahan kepada PBT.
 6. Pengurusan Dokumen Pelan Terkawal.
 7. Pengurusan perunding Arkitek Landskap berdaftar.
  • Pelantikan perunding
  • Penilaian bayaran
  • Penilaian prestasi tahunan perunding
 1. Menyediakan Pelan Konsep Rekabentuk Dalaman dan kelulusan
 2. Penyediaan dokumen untuk tender
 3. Penyeliaan kerja Rekabentuk Dalaman :
  • Semasa pembinaan
  • Penyerahan projek
  • Dalam tempoh tanggungan kecacatan.
 4. Pengurusan perunding Rekabentuk Dalaman berdaftar
  • Pelantikan perunding
  • Penilaian bayaran
 5. Penilaian prestasi tahunan perunding

Pemantauan projek-projek yang dijalankan oleh Anak Syarikat sebagai PMC kepada PKNM dari segi:

 1. Perancangan
 2. Pelan Konsep Reka bentuk
 3. Perolehan
  • Pelantikan pasukan perunding
  • Pengurusan tender / sebutharga
  • Pengurusan bayaran kontraktor
  • Penyeliaan
  • Pengurusan CCC dan CPC
  • Pengurusan penyediaan senarai inventori dan penyerahan projek
 1. Pengurusan Dokumen Terkawal
  • Proses menerima, menyedia mengedar Dokumen Pelan Terkawal
 2. Pengurusan Dokumen CCC
  • Proses menerima, merekod dan menyimpan CCC
PAUTAN KERAJAAN
TOP