×
 1. Menyediakan pelan reka bentuk seni bina.
 2. Pengurusan Kelulusan Pelan Bangunan.
 3. Pengurusan kelulusan nama taman dan jalan serta penyerahan.
 4. Penyediaan dokumen untuk tender dan sebutharga.
 5. Penyeliaan kerja skop seni bina:
  • Semasa pembinaan
  • Penyerahan projek
  • Dalam tempoh tanggungan kecacatan.
 6. Pengurusan kelulusan CCC.
 7. Pengurusan Dokumen Pelan Terkawal.
 8. Pengurusan perunding Arkitek berdaftar.
  • Pelantikan perunding
  • Penilaian bayaran
  • Penilaian prestasi tahunan perunding
 1. Menyediakan pelan reka bentuk landskap
 2. Pengurusan Kelulusan Pelan Landskap.
 3. Penyediaan dokumen Pelan Landskap untuk tender dan sebutharga.
 4. Penyeliaan kerja Landskap:
  • Semasa pembinaan
  • Penyerahan projek
  • Dalam tempoh tanggungan kecacatan.
 5. Pengurusan penyerahan kepada PBT.
 6. Pengurusan Dokumen Pelan Terkawal.
 7. Pengurusan perunding Arkitek Landskap berdaftar.
  • Pelantikan perunding
  • Penilaian bayaran
  • Penilaian prestasi tahunan perunding
 • Pengurusan Kerja-kerja Seni Bina
 • Pengurusan Kerja-kerja Landskap
 • Pengurusan Kerja-kerja Rekabentuk Dalaman
 • Perunding Pengurusan Projek (PMC)
 • Pengurusan Dokumen Terkawal dan CCC
 • Pengurusan Kerja-kerja Seni Bina
 • Pengurusan Kerja-kerja Landskap
 • Pengurusan Kerja-kerja Rekabentuk Dalaman
 • Perunding Pengurusan Projek (PMC)
 • Pengurusan Dokumen Terkawal dan CCC
 • Pengurusan Kerja-kerja Seni Bina
 • Pengurusan Kerja-kerja Landskap
 • Pengurusan Kerja-kerja Rekabentuk Dalaman
 • Perunding Pengurusan Projek (PMC)
 • Pengurusan Dokumen Terkawal dan CCC
PAUTAN KERAJAAN
TOP