Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1 Aduan Pelanggan 0  0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0  0 0 0 0 0 0
Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1 Aduan Pelanggan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bil. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis JUMLAH
1 Aduan Pelanggan 1 Tiada 1 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 2
JUMLAH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAUTAN KERAJAAN
TOP