YAB Datuk Seri Utama Ir. Hj. Idris Bin Haron

Pengerusi PKNM

Menjalankan tanggungjawab dan fungsinya sebagai ketua kerajaan negeri selain memenuhi keperluan masyarakat, terutama didalam kawasannya. Beliau tidak akan memegang mana-mana projek dan juga tidak dibenarkan berurusniaga dengan mana-mana pihak komersial.

YB. Datuk Seri Hj. Naim Bin Abu Bakar

Timbalan Pengerusi PKNM

Merancang, melaksana dan memantau hal ehwal perancangan ekonomi negeri Melaka meliputi aktiviti pembangunan sektoral, penggeraian, promosi pelancongan, pembangunan koridor infrastruktur, pembangunan perusahaan kecil dan sederhana, pembangunan hartanah dan industri, pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK 9), pembangunan sektor k-ekonomi, pembangunan sektor pertanian dan pembangunan sektor bioteknologi

YB. Datuk Ahmad Kamal Ariffin Bin Ismail

Ahli Lembaga Pengarah, PKNM

YB. Datuk Wira Roslan Bin Ibrahim

Ahli Lembaga Pengarah, PKNM

YB. Datuk Haji Sulaiman Bin Md. Ali

Ahli Lembaga Pengarah , PKNM

Tuan Haji Ramzi Bin Mansor

Ahli Lembaga Pengarah , PKNM

YBhg. Datuk ‘Allaudin Bin Haji Anuar

Ahli Lembaga Pengarah, PKNM

Cik Baria Binti Mohd Tamil

Ahli Lembaga Pengarah, PKNM

YBhg. Datuk G. Kannan

Ahli Lembaga Pengarah , PKNM

YBhg. Datuk Zaleha Bujang

Ahli Lembaga Pengarah , PKNM

YBhg. Datuk Ismail Bin Ibrahim

Ahli Lembaga Pengarah, PKNM

Pn. Azlieza Binti Azizan

Ahli Lembaga Pengarah, PKNM
TOP