Memproses dan membuat keputusan dalam tempoh 14 hari bagi setiap permohonan untuk membeli tapak dan premis perindustrian

Menguruskan dokumen perjanjian jual beli, sewa beli dan sewa bagi perindustrian dan perumahan tidak termasuk perjanjian perswastaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bayaran 10% dijelaskan

Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran seperti berikt :
  • Tender : 60 hari dari tarikh tender ditutup
  • Sebutharga : 14 hari dari tarikh sebutharga ditutup

Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 30 hari dari tarikh bil-bil dan sijil penilaian tertakluk kepada pengesahan yang dibuat

PAUTAN KERAJAAN
TOP