Sejarah PKNM

Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM) ditubuhkan pada 30 April 1971 di bawah Enakmen No.1, 1971. PKNM merupakan sebuah agensi Pembangunan Negeri yang memainkan peranan utama dalam memacu Kemajuan Negeri Melaka melalui penglibatan yang berterusan dalam pelbagai sektor ekonomi termasuk Perindustrian, Industri Kecil dan Sederhana, Perdagangan dan Pembangunan Hartanah.

Selari dengan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) khususnya untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, PKNM juga bertanggungjawab menggalakkan penyertaan Bumiputera dengan lebih aktif dalam sektor ekonomi selaras dengan usaha untuk mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang lebih mapan dan berdaya maju.

Secara umumnya fungsi dan peranan PKNM berteraskan kepada dua (2) perkara iaitu memajukan sektor ekonomi dan memantapkan kedudukan sosio-ekonomi untuk menggalakkan momentum kejayaan Negeri Melaka sebagai sebuah Negeri yang Maju, Dinamik dan Progressif.

FALSAFAH KORPORAT
"MENERAJUI PEMBANGUNAN MELAKA"

PAUTAN KERAJAAN
TOP