Lirik Lagu PKNM

Di Sinilah Bermula
Bermula Segalanya
Mencurahkan Jasa Untuk Melaka
Mencapai Cita Jaya
Bersatu Hati Semua
Bersyukur Kepadanya
Bersamalah kita Membina Melaka
Maju Rakyat Semua

c/o Berazam dan Berusaha
Untuk Terus JayaAgar Rakyat Sejahtera
Gemilang Oh Melaka...

Bulatkan Tekad Kita
Wujudkan Semangat Waja
PKNM Berjaya Penuh Berwibawa
Maju Rakyat Semua

PAUTAN KERAJAAN
TOP