Penglibatan tahunan dalam penyediaan rekabentuk dan persembahan Bot Berhias dan Kerata Berhias sempena Sambutan Melaka Bandaraya Bersejarah

Kereta Berhias

Bot Berhias

PAUTAN KERAJAAN
TOP