Sejak dari tahun 1985 dikenali sebagai unit Arkitek, dan kini memikul tanggungjawab yang lebih besar sebagai Bahagian Arkitek dan Pengurusan Projek PKNM.

Bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan senibina yang diperlukan kepada semua projek-projek pembangunan fizikal projek - projek PKNM, Agensi-agensi Kerajaan dan Kerajaan Negeri.

Bahagian Arkitek dan Pengurusan Projek beroperasi di Aras 5, Menara MITC.

PAUTAN KERAJAAN
TOP