BIL. PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN
sehingga 31 Julai 2018
1 Memproses dan membuat keputusan dalam tempoh 14 hari bagi setiap permohonan untuk membeli tapak dan premis perindustrian 1/1 (100%)
2 Menguruskan dokumen perjanjian jual beli, sewa beli dan sewa bagi perindustrian dan perumahan tidak termasuk perjanjian perswastaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bayaran 10% dijelaskan 24/24(100%)
3 Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran seperti berikt :

 • Lembaga Tender PKNM : 45 hari dari tarikh tender ditutup
 • Lembaga Tender Tender Kerajaan Negeri/ lain-lain : 90 hari dari tarikh tender ditutup
 • Sebutharga : 14 hari dari tarikh sebutharga ditutup
-

 • -
 • -
 • 3/3(100%)
4 Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil-bil dan sijil penilaian tertakluk kepada pengesahan yang dibuat 786/786(100%)
BIL. PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN
sehingga 31 DIS 2017
1 Memproses dan membuat keputusan dalam tempoh 14 hari bagi setiap permohonan untuk membeli tapak dan premis perindustrian 5/5 (100%)
2 Menguruskan dokumen perjanjian jual beli, sewa beli dan sewa bagi perindustrian dan perumahan tidak termasuk perjanjian perswastaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bayaran 10% dijelaskan 42/42(100%)
3 Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran seperti berikt :

 • Lembaga Tender PKNM : 45 hari dari tarikh tender ditutup
 • Lembaga Tender Tender Kerajaan Negeri/ lain-lain : 90 hari dari tarikh tender ditutup
 • Sebutharga : 14 hari dari tarikh sebutharga ditutup
-

 • -
 • -
 • 20/20 (100%)
4 Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil-bil dan sijil penilaian tertakluk kepada pengesahan yang dibuat 2661/2661 (100%)
BIL. PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN
1 Jan 2016 - 30 November 2016
1 Memproses dan membuat keputusan dalam tempoh 14 hari bagi setiap permohonan untuk membeli tapak dan premis perindustrian 8/8 (100%)
2 Menguruskan dokumen perjanjian jual beli, sewa beli dan sewa bagi perindustrian dan perumahan tidak termasuk perjanjian perswastaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bayaran 10% dijelaskan 8/8 (100%)
3 Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran seperti berikt :

 • Lembaga Tender PKNM : 45 hari dari tarikh tender ditutup
 • Lembaga Tender Tender Kerajaan Negeri/ lain-lain : 90 hari dari tarikh tender ditutup
 • Sebutharga : 14 hari dari tarikh sebutharga ditutup
-

 • 3/3 (100%)
 • -
 • 16/16(100%)
4 Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 30 hari dari tarikh bil-bil dan sijil penilaian tertakluk kepada pengesahan yang dibuat 1937/1937 (100%)
PAUTAN KERAJAAN
TOP