×

Kawasan Perindustrian di Melaka

Kawasan perindustrian adalah pusat untuk petrokimia dan kimia tumbuh-tumbuhan. Ia terletak 25km dari Bandar Melaka dan terdiri daripada tiga fasa pembangunan kawasan seluas 2,469 hektar.

Kawasan perindustrian kejayaan menarik pelaburan projek-projek utama oleh Petronas MTBE diikuti dengan projek-projek seperti BP Chemicals, WR Grace, Kaneka, Eastman, Polyplastic dan BASF telah meningkatkan keyakinan pelabur "multinasional" kepada kemudahan dan keupayaan kawasan perindustrian sebagai pusat bagi industri kimia dan petrokimia di rantau ini.

Kawasan Perindustrian PKNM

Kawasan perindustrian adalah pusat untuk petrokimia dan kimia tumbuh-tumbuhan. Ia terletak 25km dari Bandar Melaka dan terdiri daripada tiga fasa pembangunan kawasan seluas 2,469 hektar.

Kawasan perindustrian kejayaan menarik pelaburan projek-projek utama oleh Petronas MTBE diikuti dengan projek-projek seperti BP Chemicals, WR Grace, Kaneka, Eastman, Polyplastic dan BASF telah meningkatkan keyakinan pelabur "multinasional" kepada kemudahan dan keupayaan kawasan perindustrian sebagai pusat bagi industri kimia dan petrokimia di rantau ini.

Kawasan Melaka World Solar Valley

Kawasan perindustrian adalah pusat untuk petrokimia dan kimia tumbuh-tumbuhan. Ia terletak 25km dari Bandar Melaka dan terdiri daripada tiga fasa pembangunan kawasan seluas 2,469 hektar.

Kawasan perindustrian kejayaan menarik pelaburan projek-projek utama oleh Petronas MTBE diikuti dengan projek-projek seperti BP Chemicals, WR Grace, Kaneka, Eastman, Polyplastic dan BASF telah meningkatkan keyakinan pelabur "multinasional" kepada kemudahan dan keupayaan kawasan perindustrian sebagai pusat bagi industri kimia dan petrokimia di rantau ini.

PAUTAN KERAJAAN
TOP