×
Bil. Kenyataan Tarikh Tutup Muat Turun
1 Cadangan Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Secara Reka Dan Bina (Design & Build) Masjid Pasir Putih Bachang Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Atas Sebahagian Lot 345, (Keluasan: 1.998 Ekar), Mukim Bachang, Daerah Melaka Tengah, Melaka 24.4.2017
2 Cadangan Membina dan Menyiapkan Kerja-Kerja Tanah, Infrastruktur dan Kerja Mekanikal Dan Elektrikal, Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Sebahagian Kawasan Perindustrian Elkay Fasa II dan Fasa III, Mukim Lipat Kajang, Daerah Jasin, Melaka 28.3.2017
3 Cadangan Untuk Melaksanakan Kerja-kerja Landskap Lembut dan Kejur Serta Lain-lain Kerja Yang Berkaitan Untuk Cadangan Pembangunan Di Atas Sebahagian Lot 19172, Lot 19175, Sebahagian Lot 19176, Sebahagian Lot 19177 dan Lot 19178 Di Fasa I Kawasan Perindustrian Elkay, Mukim Jasin, Melaka 28.3.2017
4 Cadangan merekabentuk, membina dan menyiapkan secara reka dan bina (design & build) Masjid baharu Al-Fa'izin Paya Mengkuang serta lain-lain kerja yang berkaitan di Bukit Rambai, daerah melaka tengah, melaka 5.4.2017
PAUTAN KERAJAAN
TOP